Din ve Ahlak eğitimi

DSC05071

Haftasonu çocuklamız ile özellikle yetişkin gençlerimizin milli, manevi ve örfi degerlerimizle bezenmesi amacıyla özel proǧramlar düzenlenmektedir. 80-100 kadar her yaştan öǧrenci bu kurslara katılmaktadır.

Cuma Proğramı

DSC05036

Bölgede yaşayan hayırsever bayan kardeşlerimizin evelerinde yapıp getirdikleri ikramlar sunulmaktadır. Ikram masrafları o aksamı tertip eden hayırsever kardesimiz tarafından karşılanmakda olup, ikram sonunda oluşan baǧış Camiimizin kasasına hibe edilmektedir.

Etkinlikler

Çok kültürlü bir toplumda ve iletişim ve bilgi çağında yaşıyoruz. Bu denli farklı kültürlerin bir toplumda yaşayabilmesi için karşılıklı kabul ve hoşgörü ihtiyacı esas olmaktadır. Bu sadece şeffaflık, işbirliği ve paylaşımı yoluyla gerçekleştirilebilir. Bununla ilgili olarak camimiz degişik etkinlikler düzenlemektedir.